EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY

Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody

Projekt Technologické agentury České republiky č. TH01030300

Dálnice jsou obvykle širokou veřejností vnímány jako nutná součást krajiny, která však narušuje životní prostředí nejen nám lidem, ale i dalším živočichům či rostlinám. Když už dálnice krajinu protíná, tak to ale ne vždy musí veškeré přírodě škodit, ba naopak. V dnešní intenzivně zemědělsky a lesnicky využívané krajině Evropy kupodivu dálniční koridory leckde představují poslední útočiště nebo migrační koridor pro řadu druhů hmyzu i rostlin. Na travnaté svahy podél dálnic se totiž nestříkají pesticidy, porost se nehnojí minerálními hnojivy, ale pouze se každoročně udržuje kvůli bezpečnosti provozu sečí nebo mulčováním. Takové plochy pak skýtají ideální podmínky pro růst světlomilných bylin s pestrobarevnými květy produkujícími nektar. To jsou třeba šalvěje, mateřídoušky, chrpy, omany, jitrocele, vičence, mochny a řada dalších. Nízké rozvolněné porosty bylin jsou pak opravdovým rájem hlavně pro motýly, včely nebo čmeláky, tedy opylovače, které potřebujeme i my pro zajištění úrody v ovocných sadech, na vinicích nebo i v zeleninových zahradách. Jinými slovy dopravní infrastruktura nemusí být jenom šedá, hlučná, smradlavá, ale při vhodném ozelenění okolí a dobré údržbě může představovat zelenou páteř krajiny pro přežívání i šíření mnoha užitečných druhů hmyzu. Přilehlé svahy dálnic mohou tvořit prostředí nejen pro opylovače, ale také pro přirozené nepřátele řady škůdců zemědělských plodin.

Na těchto webových stránkách se dále podrobně můžete seznámit s tím, jak mají vypadat svahy podél dálnic pro opylovače, jak lze přeměnit svahy ozeleněné pouze trávami na květnaté porosty bylin pomocí poloparazitů, jaké technické normy musí splňovat travnaté plochy podél dálnic, kde se testují nové technologie ozelenění a jaká kolem této problematiky je publicita, ať už na vědeckých konferencích, v odborném tisku nebo veřejných médiích.

 


© 2016, Pavla Mládková