EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY

Cíle projektu

Vypracování komplexního technologického řešení vegetačních úprav svahů dálnic a silnic v blízkosti zvláště chráněných území, kde liniové stavby při nevhodném způsobu ozelenění představují výrazné ohrožení původní fauny a flóry, a to díky šíření invazních druhů. Podporou výskytu původních druhů rostlin lze na těchto pravidelně sečených svazích naopak vytvořit biotop pro řadu ohrožených druhů motýlů a vhodně propojovat jejich poslední izolované metapopulace v sousedních chráněných územích.

Introdukce původních poloparazitických rostlin rodu kokrhel na zatravněných svazích a výsev nízko-produktivních travino-bylinných směsí s vysokým podílem živných druhů rostlin motýlů na nových stavbách nejen podpoří biodiverzitu, ale také dlouhodobě sníží finanční a energetické náklady na údržbu svahů.

 
Předpokládané výsledky aplikovaného výzkumu (termín dosažení)

Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů (12/2017)
Ověřená technologie produkce osiva poloparazitických rostlin (12/2018)
Ověřená technologie produkce osiva živných rostlin motýlů (12/2018)
Typové vegetační úpravy svahů pro nové technické podmínky Ministerstva dopravy (5/2019)
Metodika podpory biodiverzity na stávajících i nových svazích silnic a dálnic (5/2019)
Metodika tvorby a použití semenných směsí podporujících bezobratlé (5/2019)

 


© 2016, Pavla Mládková