EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY

Výstupy projektu

Všechny zde prezentované výstupy vznikly s podporou projektu TAČR č. TH01030300 „Nové technologie vegetačních úprav svahů dálničních a silničních koridorů pro zvýšení dlouhodobé efetivity zvláštní územní ochrany přírody“

článek: Hula V. (2020): Dálnice a podpora motýlů. Veronica (3): 20-22 pdf

článek: Hula V. (2020):Aby trávník nebyl zelenou pouští. Zahrada, Park, Krajina, 30 (2): 56-59 pdf

Prezentace a pořádání konference XII. lepidopterologické kolokvium, konané 31.ledna 2019 na PřF UP v Olomouci:
Hula V. & Kuras T. (2019): Technologie podporující motýly v okolí našich silnic a dálnic.
Král T., Mazalová M., Hula V., Weber L. & Kuras T. (2019): Vliv poloparazitického kokrhele luštince (Rhinanthus alectorolophus) na složení společenstev bezobratlých: příkladová studie ze svahů v okolí dálnic.
Sborník abstraktů z konference ke stažení: pdf

Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů: Zvláště chráněná území pdf

Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů: Natura 2000 pdf

Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů: Biotopy pdf

Průvodní zpráva k mapám pdf

Hneleg - Typové vegetační úpravy svahů pro nové technické podmínky Ministerstva dopravy pdf

Nmet - Metodika tvorby a použití semenných směsí podporujících bezobratlé pdf

Nmet - Metodika podpory biodiverzity na stávajících i nových svazích silnic a dálnic pdf

Mapová příloha: Klasifikace silniční sítě dle potenciální významnosti pro podporu biologické rozmanitosti pdf

Mapová příloha: Hodnocení stávajících silničních úseků - dálnice D5 a D52 pdf

Mapová příloha: Hodnocení navrhovaných silničních úseků D35 a D43 pdf

Ověřená technologie produkce osiva živných rostlin motýlů (2018) pdf

Ověřená technologie produkce osiva kokrhele luštince (2018) pdf

článek: Kuras T., Mazalová M. & Hula V. (2017): Přes asfalt nevidíme přírodu. Vesmír 96 (10): 572–575 pdf

článek: Mládek J. (2017): Jednou plevelem, podruhé na výsluní aneb příběh kokrhele. Veronica 31 (2): 23–25 pdf

článek: Suchomelová J., Mládek J., Kuras T., Hejduk S., Hula V. & Šikula T. (2016): Transformace současného ozelenění okrajů dálnic. Silniční obzor 77 (9): 247–252. pdf

článek: Kuras T., Hejduk S., Hula V., Niedobová J., Šikula T., Těšitel J. & Mládek J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? Ochrana přírody 5: 32–35. odkaz na článek

leták: Niedobová J., Kuras T., Hula V., Mládek J. & Šikula T. (2016): Dálnice, šance pro přírodu? pdf

leták: Mládek J., Těšitel J. & Hejduk S. (2016): Jak může s údržbou trávníků podél dálnic pomoci kokrhel. pdf

prezentace na konferenci Infra Eco network Europe (IENE, Lyon, Francie):
Mládek J. & Šikula T. (2016): Greening highway corridors to support butterfly metapopulations in protected areas: new technology for restoration of semi-natural vegetation using root hemiparasites. pdf

prezentace na konferenci Infra Eco network Europe (IENE, Lyon, Francie):
Hula V. & Niedobová J. (2016): Motorway edges as refugee for butterflies – preliminary results of case study from the Czech Republic. pdf

 

© 2016, Pavla Mládková