EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY

Monitoring biodiverzity

(Pracovní skupina č. 1 - koordinátor RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.)

V prvním půlroce řešení projektu bylo cílem prozkoumat dálniční síť ČR a vytipovat modelové lokality pro experimentální ověření obou technologií na podporu biodiverzity (a - introdukce poloparazitů do stávající vegetace, b - výsev travino-bylinných směsí na nové svahy). Bylo vybráno 10 lokalit na stávajících svazích komunikací (viz kolonka "experimentální plochy"), každá o velikosti cca 1000 m2, kde byl v sezóně prováděn základní botanický a entomologický monitoring a na podzim pak následně i výsev poloparazitické rostliny kokrhele. Lokality na nových svazích nemohly být zatím vybrány z důvodu pozastavení výstavby dálničních těles.

V obou dosavadních sezónách projektu (2015-2016) byli na všech lokalitách monitorováni prostřednictvím tzv. Moerickeho žlutých misek denní motýli. Tato metoda je používána pro monitoring nektarofágních bezobratlých a současně poskytuje reprezentativní záchyt denních motýlů v místě instalace. Pro výrobu misek byly použity bílé plastové tácky (15,5 cm průměr, výška 4 cm, objem cca 0,5 l). Dno misky bylo ve středu nabarveno žlutou syntetickou akrylátovou barvou (typ RAL 1016) v diametru cca 5 cm. Misky byly dále naplněny vodným roztokem NaCl (konzervant) s příměsi detergentu (smáčedlo pro lepší záchyt hmyzu; jako smáčedlo byl použit přípravek Denkmit® s hořkou látkou Bitrex proti vypití tekutiny zvěří). Každá lokalita byla vzorkována 10 miskami. Misky byly instalovány v linii, ve vzájemné vzdálenosti cca 10 m (tzn. na každé lokalitě 100 m vzorkovací linie misek). Misky byly v průběhu roku pravidelně kontrolovány.

Z každé lokality tedy je k dispozici 6 výběrů v každém roce, tedy úhrnem 1200 vybraných misek ze všech 10 lokalit. Výběry misek byly realizovány ve dvou periodách s ohledem na průběh kvetení kokrhele. První série výběrů (3 výběry) byly realizovány v průběhu června (tj. období kvetení kokrhele), druhá série výběrů pochází z konce července a ze srpna (období, kdy kokrhel již nekvete). Úplný obsah zachyceného hmyzu prostřednictvím misek byl deponován v zásobních lahvičkách (2 dcl), zamražen a posléze následně převeden do etylalkoholu. Determinace materiálu byla provedena v laboratoři Mendelovy univerzity v Brně.

 



© 2016, Pavla Mládková