EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY


Projektový tým

Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Jan Mládek, Ph.D. - hlavní řešitel projektu
Tragicky zahynul 1.9. 2018

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
pověřen vedením projektu
tomas.kuras(at)upol.cz

RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
jakub.tesitel(at)centrum.cz

DLF Seeds, s.r.o.

Ing. Vladimír Černoch
vc(at)dlf.cz
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
hejduk(at)mendelu.cz
Ing. Libor Jalůvka, Ph.D.
lj(at)dlf.cz

HBH Projekt spol. s r.o.

Mgr. Tomáš Šikula
t.sikula(at)hbh.cz
Ing. Jitka Suchomelová
j.suchomelova(at)hbh.cz
Ing. Adéla Lepková
a.lepkova(at)hbh.cz

Mendelova univerzita v Brně

Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
hula(at)mendelu.cz
Ing. Jana Niedobová, Ph.D.
Naaudia(at)seznam.cz
Ing. Lucie Havlová
havlova424(at)seznam.cz
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
lubos.purchart(at)mendelu.cz

Jan Mládek (1978-2018)
projektový manažer a rostlinný ekolog zajišťoval botanický monitoring experimentálních ploch, podílel se na množení osiva kokrhele, vývoji travino-bylinných směsí a přípravě propagačních materiálů projektu, osobní webové stránky: grasslandecology.euweb.cz

Tomáš Kuras
entomolog a koordinátor pracovní skupiny č. 1 pro monitoring biodiverzity silničních/dálničních těles a dotčených chráněných území, podílí se na přípravě mapy střetů silnic/dálnic se zvláště chráněnými územími, připravuje popularizační výstupy a medializaci projektu v tisku i televizi
Jakub Těšitel
expert na biologii poloparazitických rostlin (kokrhelů), plánuje šlechtění nových odrůd kokrhelů a podílí se na přípravě propagačních materiálů projektu
Vladimír Černoch
šlechtitel, podílí se na přípravě certifikace a právní ochrany nových odrůd kokrhele, plánuje vývoj travino-bylinných směsí, organizuje běh polních experimentů a čištění osiva
Stanislav Hejduk
zemědělský expert a koordinátor pracovní skupiny č. 2 pro vývoj velkovýrobní technologie produkce osiva kokrhele a certifikaci nových odrůd, hodnotí rizika eroze půdy na dálničních svazích a podílí se na přípravě travino-bylinných směsí i propagačních materiálů projektu
Libor Jalůvka
šlechtitel, konzultant pro šlechtění a certifikaci nových odrůd kokrhele, organizuje ošetřování polních pokusů
Tomáš Šikula
vedoucí ateliéru ekologie a manažer komerčních a výzkumných projektů v oblasti životního prostředí a aplikované ekologie, koordinátor pracovní skupiny č. 4 pro komunikaci se správci silnic a dálnic, garantuje přípravu mapy střetů silnic/dálnic se zvláště chráněnými územími a přípravu návrhu vybraných částí nových technických podmínek pro vegetační úpravy
Jitka Suchomelová
vedoucí ateliéru ochrany a tvorby krajiny, plánuje výběr lokalit pro experimentální ověření nových technologií, podílí se na přípravě nových technických podmínek vegetačních úprav i popularizačních výstupů projektu v odborném tisku
Adéla Lepková
pracovnice ateliéru ekologie, zajišťuje technickou dokumentaci k vybraným experimentálním plochám, připravuje mapu střetů silnic/dálnic se zvláště chráněnými územími a komunikuje se správci silnic a dálnic
Vladimír Hula
entomolog a koordinátor pracovní skupiny č. 3 pro vývoj travino-bylinných směsí a kontrolu eroze svahů, garant technologie produkce osiva živných rostlin motýlů, podílí se na entomologickém monitoringu experimentálních ploch a na přípravě propagačních materiálů projektu
Jana Niedobová
entomoložka (toho času na mateřské dovolené), zajišťuje ochranu množitelských porostů bylin před fytofágy a koordinuje produkci osiva živných rostlin motýlů, podílí se na entomologickém monitoringu experimentálních ploch, vývoji travino-bylinných směsí a na přípravě propagačních materiálů projektu
Lucie Havlová
entomoložka, zástup za Ing. J. Niedobovou po dobu mateřské dovolené
Luboš Puchart
ekolog, konzultant pro zpracování entomologických dat z monitoringu biodiverzity experimentálních ploch
 

 

 

© 2016, Pavla Mládková